Imgrota

Paslaugos

ADR krovinių pervežimas

UAB „Imgrota” teikia pavojingų krovinių (ADR) pervežimo paslaugą.

Galime vežti beveik visus 2, 3, 4, 5, 6, 8 ir 9 klasės pavojingus krovinius.

Pavojungumo klasėKrovinio tipas
2 Dujos
3 Degiosios skystosios medžiagos
4 Degiosios kietosios medžiagos
5 Oksiduojančios medžiagos
6 Toksinės medžiagos
8 Ėdžiosios medžiagos
9 Kitos pavojingos medžiagos

Pagal ADR (Europos sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinių gabenimų keliais) yra nustatytos devynios (pagal pavojingumo lygį skiriamos nuo 1 iki 9) pavojaus klasės. Kiekviena pavojaus klasė turi kriterijus, pagal kuriuos pavojingi kroviniai yra priskiriami vienai ar kitai klasei.

Pavojingų krovinių grupei priskiriami tie kroviniai, kurie vežant arba saugant gali tapti susirgimų, apsinuodijimų, žmonių ir gyvulių apdegimų, sprogimo, gaisro priežastimi bei gali sukelti kitų krovinių, statinių ir įrenginių gedimą ir užteršti aplinką. Tokius krovinius vežant ir saugant reikia laikytis atitinkamų atsargumo priemonių. Mes pasirūpiname, kad transporto priemonės būtų specialiai pritaikytos gabenti pavojingus krovinius. Vairuotojai kaskart išklauso specialų kursą ir turi reikiamus pažymėjimus. Transporto priemonės yra paženklintos pagal visus standartus. Vietiniai ir tarptautiniai pavojingi kroviniai vežami vadovaujantis Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) nuostatomis:

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=210873

Negabaritinių krovinių gabenimas

Negabaritiniai ir sunkiasvoriai kroviniai - sudėtinga, specialios technikos ir daug patirties reikalaujanti vežimo rūšis.

Nestandartinių krovinių gabenimas – tai nestandartinių išmatavimų ar itin sunkių krovinių pervežimai, kai reikalinga speciali technika ir nestandartinių krovinių gabenimo paslaugų kompleksas:

 • Sunkių krovinių pervežimas
 • Negabaritinės technikos, įrengimų ir t.t. gabenimas
 • Palydos ir apsaugos organizavimas
 • Reikiamų leidimų gavimas
 • Papildomas draudimas brangiems kroviniams
 • Keltų negabaritiniams kroviniams organizavimas


Negabaritinis arba sunkiasvoris krovinys - tai krovinys, kurio tūrio ar svorio parametrai viršija maksimaliai leidžiamus ir nustatytus šalyse, per kurių teritorijas jis gabenamas.

Mūsų teikiamos paslaugos:

 • Konsultavimas, optimalaus transportavimo sprendimo parinkimas
 • Nestandartinių krovinių maršrutų ir pristatymo sąlygų parengimas
 • Negabaritiniam kroviniui transportuoti reikalingų leidimų įforminimas
 • Sunkiasvorio ir negabaritinio transporto palydos organizavimas
 • Pasiruošimas tvirtinti ir išdėstyti krovinį, apkrovos apskaičiavimas
 • Specialios technikos, skirtos kroviniui krauti, parinkimas, pakrovimo(iškrovimo) darbų kontrolės organizavimas
 • Draudimas ir kitos būtinos paslaugos

Kitos paslaugos

 • Krovinių gabenimas automobilių transportu
 • Smulkių ir dalinių krovinių gabenimas
 • Vietiniai pervežimai
 • Skubių krovinių pervežimai
 • Negabaritinių ir sunkiasvorių krovinių gabenimas
 • Tereminalinių ir tarpterminalinių krovinių gabenimas
 • Multimodaliniai pervežimai
 • Krovinių perkrovimas ir sandėliavimas
 • ADR krovinių pervežimas

Paslaugų privalumai

 • Visi automobiliai, kuriais vykdomi krovinių pervežimai, turi galiojančius CMR draudimus pagal CMR konvenciją (draudimo sumos ne mažesnės kaip 300 000 EUR vienai autotransporto priemonei)
 • Palydovinio ryšio GPS sistema leidžia palaikyti nuolatinį ryšį su vairuotoju visą parą ir gauti tikslią informaciją apie automobilio judėjimo ir buvimo vietą bei užtikrina vežamo krovinio saugumą
 • Krovinio tvirtinimo sistema užtikrina krovinio saugumą
 • Daugumoje automobilių įrengta navigacijos sistema, leidžianti pasirinkti racionaliausią ir trumpiausią krovinių vežimo maršrutą
 • Didelę patirtį turintys aukštos kvalifikacijos vairuotojai

Pagrindiniai maršrutai: Lietuva, Lenkija, Latvija, Estija, Skandinavijos šalys.